Sotenäs Offshorepark: en Fältstudie med analys och utvärdering